Bank environment

Safetytech vässar styrkorna

2021/09/22

Nyrekrytering för att möta marknaden.

Safetytech har utökat sin personalstyrka genom nyanställningar.

Tommy Jarnestål och Marko Pejinovic påbörjade sina anställningar i Juni och är ett välkommet tillskott i vår verksamhet.

Alla nyheter